Sweden

HÄR TÄVLAR DU OM ATT BLI SVERIGES BETESMÄSTARE

Tävlingen syftar till att lyfta intresset för bete i Europa. Tävlingen är öppen för alla med mjölk-, nötkötts- och lammköttsproduktion och gäller både åkermarksbete och/eller naturbetesmark. Man tävlar genom att svara på ett antal frågor. Man kan nominera sig själv eller någon annan där man vet vederbörandes svar på enkätens frågor. Tävlingen pågår mellan 15 april och 31 augusti 2024 och den arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska Vallföreningen, som deltar i projektet Grazing4AgroEcology. De fem agroekologiska principerna är centrala i projektet; djurvälfärd, minskade insatser, minskade utsläpp, ekonomisk diversifiering och biologisk mångfald.

Frågorna finns i en excelfil i länken nedan. För de första tio frågorna väljer du svar i en rullist. Du hittar svarsalternativen genom att klicka på cellen för svaren så kommer det upp en liten pil som du kan klicka på för att se dina svarsalternativ. Du har också möjlighet att ge en kommentar till vart och ett av dina svar. De sista fyra frågorna är öppna frågor där du svarar i fritext. Frågorna avser 2024 års betessäsong. Vi tar gärna emot ett fint foto på dig i din betesmark och/eller tillsammans med dina betesdjur! Spara ner din ifyllda excelfil på din dator och skicka den mejlledes tillsammans med ditt foto till Anna.Hessle@slu.se. Mejla också om du har några frågor eller funderingar!

En jury utser vinnaren. Juryn består av Anki Olsson, Nötkött/Husdjur, Carl Helander, SLU, Margareta Dahlberg, MD Lantbruksråd, Nilla Nilsdotter-Linde, SLU/Svenska Vallföreningen och Anna Hessle, SLU/Föreningen Naturbeteskött. Vinner gör den som juryn sammantaget finner har högst poäng på flervalsfrågorna och bäst svar på de öppna frågorna.

Vinnaren tillkännages i oktober 2024 på Elmia, och erbjuds en studieresa till Irland under växtsäsongen 2025. Där hyllas de nationella betesmästarna från alla länderna i Grazing4AgroEcology; Tyskland, Sverige, Nederländerna, Frankrike, Italien, Rumänien, Portugal och Irland.

Här hittar du frågeformuläret!

     News and events

Event: Borgeby Fältdagar

28th -29th of June 2023

https://www.borgebyfaltdagar.se/

Event: Young farmers tour Germany

21st -22nd of June 2023

Germany

Event: First young farmers´ meeting

22th of May 2023

Field visit in semi-natural grasslands with a farmer

Event: Second Partner Farm meeting

13th of March 2023

Online

Event: First Partner Farm meeting

24th of February 2023

Online

SLU

The Swedish University of Agricultural Sciences (Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, www.slu.se) was formed in 1977 and is the only agricultural and veterinary university in Sweden. A comprehensive viewpoint, inter-disciplinary approach and applicability are keywords in SLU’s research and teaching and in its contacts with industry and society. The university has locations all over Sweden, facilitating effective collaboration with trade and industry as well as providing seats of learning in the regions. Basic research is often conducted at the very highest international level. Many fields also have specific practical applications, both in agriculture and forestry and in people’s everyday lives.

 

Svenska Vallföreningen

Svenska Vallföreningen (Swedish Grassland Society, www.svenskavall.se) is a farmer-based (approx. 80%) non-profit and non-governmental association with approx. 1,700 members that in addition to farmers consists of advisors, researchers, and industry and governmental representatives. The association strives for the profitable production and use of grass, forage crops and pasture taking a northern perspective. Svenska Vallföreningen also acts to improve the economic and political situation of grassland farmers, influence and support advisory services, and influence research priorities and strengthen the research budget in forage production.

Svenska Vallföreningen is a member of the European Grassland Federation (EGF, www.europeangrassland.org/) and plays an important role in bridging the divide between academia and industry. As an important platform for communicating research findings, innovations and experiences, and identifying important knowledge gaps, Svenska Vallföreningen works closely with farmers and other stakeholders taking a multi-actor approach when organising seminars, farm/field/stable walks, open days, demonstration of field research etc. Through its seventeen local grassland associations, large climatic differences are represented. Seven issues of Swedish Grassland Magazine are produced and distributed annually. Svenska Vallföreningen is one of the organisers of the Swedish Grass Silage Award, established in 2002. SVall also acts as a referral body to the government and the Swedish Board of Agriculture with regard to e.g. the Common Agriculture Policy. Participation in international meetings and networks reinforces its extensive national and international influence.

 

Grazing and grassland in Sweden

Sweden is a forest-dominated country where 53% of the area is made up of forest and only 7% of agricultural land. The agricultural land, in turn, consists of 85% arable land and 15% semi-natural grasslands. The arable land is in crop rotation where 44% consists of temporary grasslands. The temporary grasslands are grazed to some extent, for example by dairy cows, while beef suckler cows are the most common animal category on the semi-natural grasslands. The semi-natural pastures consist of many different natural types from open to wooded lands. A rich biodiversity has developed along the long-term, low-intensity use, and continued grazing is necessary for the diversity to persist.

Swedish

Grazing4AgroEcology (G4AE) – ett europeiskt nätverk som syftar till att främja bete och stödja betesbaserade gårdar när det gäller deras ekonomiska och ekologiska resultat samt djurens välfärd.

G4AE är ett EU-finansierat projekt som stöder EU:s strategier om att gynna biologisk mångfald, minska näringsförluster och minska utsläppen av växthusgaser.

Betesbaserad livsmedelsproduktion har kapacitet att producera högkvalitativ mat, gynna lantbrukets konkurrenskraft, öka djurens välfärd samt ge andra ekosystemtjänster som är allmänt uppskattade i samhället. Tyvärr minskar emellertid betesanvändningen generellt i Europa, vilket utgör ett hot mot många ekosystemtjänster.

I G4AE är lantbrukaren och lantbruket i centrum för ett nätverk av flera intressenter i lantbrukets kunskaps- och innovationssystem, inklusive forskning och praktik, lantbruksorganisationer, intresseorganisationer, rådgivare samt konsumenter och andra medborgare.

I nätverket finns samarbetsgårdar, vilka består av 15 lantbruk i varje deltagarland. Samarbetsgårdarna blir källan till bra metoder och innovativa idéer, där vi både samlar in och sprider lätt tillgänglig praktiskt tillämpbar kunskap om bete.

G4AE kommer att vara banbrytande för betesbaserad djurhållning genom att ge lantbrukaren möjlighet att objektivt se och förstå gårdens resultat gällande ekonomi, ekologi och djurvälfärd med hjälp av ett självskattningsverktyg.

Kunskapsnivån inom såväl rådgivning som forskning och praktiskt genomförande kommer att öka genom spridning och utveckling av kända tekniker nationellt och internationellt, både gällande åkermarksbeten och naturbeten.

Facilitator Agents

2 agents that will moderate farm demonstrations of best practices and meetings within the grazing AKIS and encourage all actors to exchange and share knowledge in Sweden

Nilla Nilsdotter-Linde

Nilla’s expertise:

Senior researcher and lecturer

Forage production and management

Grazing management

Multi-species swards

Innovation broker in crop production

Integrated approach bridging  the divide between academia and industry

nilla.nilsdotter-linde@slu.se

Linda af Geijersstam

Advisor in plant production 

Specialized in forage production

Specialized in maize production 

linda.af.geijersstam@gmail.com

 

Partner Farms

Farmer

Innovation

More info here: Video / Practice abstract

Farm information & location

Farmer

Innovation

More info here: Video / Practice abstract

Farm information & location

Farmer

Innovation

More info here: Video / Practice abstract

Farm information & location

Farmer

Innovation

More info here: Video / Practice abstract

Farm information & location

Farmer

Innovation

More info here: Video / Practice abstract

Farm information & location

Farmer

Innovation

More info here: Video / Practice abstract

Farm information & location

Farmer

Innovation

More info here: Video / Practice abstract

Farm information & location

Farmer

Innovation

More info here: Video / Practice abstract

Farm information & location

Farmer

Innovation

More info here: Video / Practice abstract

Farm information & location

Farmer

Innovation

More info here: Video / Practice abstract

Farm information & location

Farmer

Innovation

More info here: Video / Practice abstract

Farm information & location

Farmer

Innovation

More info here: Video / Practice abstract

Farm information & location

Farmer

Innovation

More info here: Video / Practice abstract

Farm information & location

Farmer

Innovation

More info here: Video / Practice abstract

Farm information & location

Farmer

Innovation

More info here: Video / Practice abstract

Farm information & location